Server, Datacenter & Cloud

Forretningsmæssig funktionalitet

JIRA Software er et værktøj til effektiv projekt og opgavestyring. Platformen er som standard konfigureret til styring af agile og traditionelle projekter og teams. JIRA software understøtter som standard agile teams og projekter, der drives efter Scrum og/eller Kanban. Opgaver i JIRA software kan konfigureres, så de understøtter organisationens specifikke forretningskontekst. Denne konfiguration gælder bl.a. hvilke felter der skal være tilgængelig, om der er specifikke krav til inputtype og om specifikke felter skal udfyldes automatisk. JIRA software leveres med mulighed for tidsregistrering, så ressourceomfang kan vurderes løbende. Der er understøttelse af release og versionsstyring, samt inddelingen af opgaver i komponenter, der passer til organisationens kontekst. Platformen tilbyder muligheden for at opgaver oprettes igennem mail, fra andre applikationer eller direkte på platformen. Til rapportering og overblik er der en række standardrapporter og muligheden for at konfigurere dashboards. Dashboards kan beriges med gadgets, som er grafiske repræsentationer af JIRA software data. Opgaver styres igennem workflows. Hver opgave type kan konfigureres med sit eget workflow, så det bedst muligt understøtter den specifikke forretningsprocess. Workflows kan indlejres med forretninglogik på utallige måder, heriblandt:

  • Adgangsbegrænsning for, hvem der kan flytte en opgave til en given status.
  • Notificering af andre systemer ved statusskifte.
  • Krav om specfikke input ved overgangen fra en status til en anden.

Alle centrale funktioner administreres i gennem skemaer som muliggør effektiv styring af enkelte, eller klynger af projekter.

 

Mulighed for udbygning

JIRA software kan udbygges med funktionalitet via den medfølgende markedsplads, hvor 3.parts leverandører har udviklet mere end 2000+ integrationer og applikationer, der kan udbygge platformen. Herudover udstiller JIRA Software grænseflader, så der kan udvikles egne integrationer og applikationer.

Server

Forretningsmæssig funktionalitet

JIRA Core er et værktøj til effektiv projekt og opgavestyring. Platformen kan bruges til effektiv styring af non-it projekter og teams. Opgaver visualiseres på et oversigtbillede, hvor brugerne nemt kan få et overblik over udestående opgaver. Denne visualisering kan ophænges i kontorer og derved agere informationradiator. Opgaver i JIRA Core kan konfigureres, så de understøtter organisationens specifikke forretningskontekst. Denne konfiguration gælder bl.a. hvilke felter der skal være tilgængelig, om der er specifikke krav til inputtype og om specifikke felter skal udfyldes automatisk. JIRA software leveres med mulighed for tidsregistrering, så ressourceomfang kan vurderes løbende. Der er understøttelse af release og versionsstyring, samt inddelingen af opgaver i komponenter, der passer til organisationens kontekst. Platformen tilbyder muligheden for at opgaver oprettes igennem mail, fra andre applikationer eller direkte på platformen. Til rapportering og overblik er der en række standardrapporter og muligheden for at konfigurere dashboards. Dashboards kan beriges med gadgets, som er grafiske repræsentationer af JIRA core data. Opgaver styres igennem workflows. Hver opgavetype kan konfigureres med sit eget workflow, så det bedst muligt understøtter den specifikke forretningsprocess. Workflows kan indlejres med forretninglogik på utallige måder, heriblandt:

  • Adgangsbegrænsning for, hvem der kan flytte en opgave til en given status.
  • Notificering af andre systemer ved statusskifte.
  • Krav om specfikke input ved overgangen fra en status til en anden.

Alle centrale funktioner administreres i gennem skemaer som muliggør effektiv styring af enkelte, eller klynger af projekter.

Server, Datacenter & Cloud

Forretningsmæssig funktionalitet

JIRA Service Desk er en helpdesk løsning, særligt rettet mod IT- og Service teams.  Applikationen indeholder en portal, hvor slutbrugere kan oprette henvendelser og en oversigtsside til helpdesk-medarbejder, hvor disse henvendelser kan prioriteres efter gældende SLA’er, inddeles i køer og arbejdes med. Begge disse indgang i applikationen er fuldt konfigurerbare, hvor det er muligt selv at opbygge de helpdesk request som understøtter organisationen bedst muligt.

JIRA service desk leveres med muligheden for at konfigurere rapporter, SLA’er og indføre regelbaseret automatisering. Disse funktionaliteter giver mulighed for et øget overblik og effektivisering af arbejdsgange. JIRA Service desk er ITIL-certificeret og indeholder en række pre-definerede ITIL compliant workflows med og uden godkendelsesflow. Hvis yderligere workflows ønskes kan disse opbygges i den inkluderede workflowmotor, hvor det også er muligt at tilpasse eksisterende.

 

Mulighed for udbygning

Produktet kan udvides gennem add-ons, der enten kan specialudvikles eller kan hentes fra Atlassian marketplace. Produktet kan integrere med de øvrige Atlassian produkter, f.eks. JIRA Software eller Confluence som knowledge base.