Amazon Web Services

Vi er Amazon Select Partner og investerer målrettet i kompetenceudvikling og certificeringer for vores medarbejdere.

Amazon Web Services (AWS) tilbyder tjenester inden for stort set alt, og udfordringen er derfor at vide hvilke services, der er relevante for at løse jeres konkrete problemstilling. Cloud er et oplagt valg for rigtig mange virksomheder, og som AWS Public Sector Partner har vi særlig indsigt i – og erfaring med – offentlige virksomheders udfordringer i deres cloud-strategier, f.eks. I forbindelse med GDPR-bestemmelser og håndtering af data. 
 
For at få det ønskede resultat, er det sjældent nok at tænke i 1:1 migrering fra eget datacenter til cloud – også kaldet “lift-and-shift”. Det kan være en måde at komme i gang på, men typisk skal de services, der er i spil, gentænkes for, at I får egentlig værdi for pengene i form af større driftsstabilitet, fleksibilitet og skalerbarhed. Aety kan både rådgive om strategi, være implementeringspartner på cloudmigrering, samt tage ansvar i form af drift-, support- og databehandleraftaler.

Kunde Cases

Hosting af Jira og Confluence

En af vores offentlige kunder ønskede at anvende Jira i organisationen, men ville gerne undgå driftsbyrden. Atlassians egen cloud var på tale, men på grund af udfordringer med integrationer, krav til GDPR og håndtering af kundens data, var det desværre ikke en mulighed. 

Aety løste opgaven ved at tilbyde hosting på AWS, som garanterede placering af data inden for EU. På den måde kunne kunden anvende Atlassians stærke produktsuite uden at skulle bekymre sig om serverdrift og oppetid. Samtidig er den vigtige compliance på plads i form af driftssupport- og databehandleraftaler.

Automatisering af infrastruktur, offentligt IT-projekt

Aety bidrager med AWS-konsulenter til et af Danmarks største offentlige IT-projekter. Projektet er baseret på en lang række AWS services og implementeres over en årrække. For at kunne håndtere de mange miljøer og services der er i spil, er automatisering en nøglefaktor for, at det kunne lykkes, herunder udbredt brug af værktøjet Terraform som anvendes til provisionering af infrastruktur. Aetys fokus på DevOps og cloud, kombineret med vores konsulenters dybe AWS-kompetencer har gjort os til en naturlig samarbejdspartner i forhold til at levere konsulenter til projektet.

AWS konsulentydelser

Aety tilbyder både rådgivnings- udviklings- og implementeringsydelser i forhold til AWS. Dit cloudprojekt har bedst chance for at levere værdi, hvis der på forhånd er opsat nogle succeskriterier og formuleret en plan for, hvordan du kommer i mål. Her er Aety din erfarne sparringspartner. Du får tilknyttet en leveranceansvarlig, som sikrer kommunikation og forventningsafstemning, og sørger for at de rette kompetencer er til stede for at sikre dit projekts success. På tekniksiden kan vi stille med AWS-certificerede konsulenter indenfor arkitektur, udvikling og drift.

Tag fat i os, når I skal i gang med jeres næste cloud-projekt.