Jira Align

Organisationer, der anvender SAFe® som rammeværk, kan opnå en mere integreret tilgang til planlægning, sporing og afstemning af deres agile initiativer ved at implementere Jira Align som et strategisk værktøj.

Jira Align er specifikt designet til at hjælpe med at planlægge, afstemme og levere strategiske initiativer på tværs af flere teams, afdelinger og lokaliteter. Platformen understøtter SAFe®-rammeværkets principper og værdier og kan hjælpe Jeres organisation opnå en mere strategisk tilgang til deres agile initiativer.

Hos Aety anbefaler vi Jira Align til organisationer der ønsker at:

  • Skabe en tydelig sammenhæng og afstemme deres forretningsstrategi med deres tekniske udførelse.

  • En agil planlægningsplatform, der understøtter planlægning, afstemning og levering af strategiske initiativer på tværs af organisationen og sikre, at alle teams og afdelinger arbejder mod de samme mål.

  • Observere fremskridt i realtid, og opnå det fornødne overblik for at kunne træffe datadrevne beslutninger og tilpasse deres planer efter behov.

  • Fremme samarbejde og kommunikation mellem teams og styrke tværfaglig afstemning, videndeling og idéudveksling.

Samlet set kan en implementering af Jira Align som et strategisk værktøj hjælpe organisationer med at opnå bedre resultater og succes i deres agile initiativer. Det kan også hjælpe organisationer med at navigere i en stadig mere kompleks forretningsverden og sikre, at de når deres strategiske mål mere fleksibelt og effektivt.

Har du spørgsmål til Jira Align kan du kontakte os her: