Atlassian
Konsulent
Assistance

Vores Atlassian konsulenter

Hos aety har vi et stort hold af fagligt kompetente konsulenter, som står klar til at hjælpe jer. Vores konsulenter er uddannede i Atlassians respektive produkter, samt en række procesrelevante rammeværk, og har erfaring med at hjælpe større offentlige og private organisationer med en lang række IT-relaterede udfordring.

Typisk har konsulenterne en generel forståelse for alle Atlassian produkter og supplerende apps fra økosystemet. Den generelle forståelse suppleres med ekspertise på en række specifikke produkter, som f.eks. Jira Service Management, Jira Software, eller Confluence. De procesrelevante frameworks supplerer vores løsninger og vil typisk være indenfor ITIL, Scrum, SAFe og/eller projektledelses -og porteføljestyringsframeworks.

Tilsammen har vores konsulenter opnået over:

15
Atlassian Certificeringer
20
Proces Certificeringer

Eksempler på konsulentassistance

Aety leverer mange forskellige typer konsulentassistance inden for Atlassian området. Afhængig af jeres organisatoriske behov kan vi tilbyde konsulentassistance indenfor 2 overordnede områder:

Løsningsspecifik- og platformsspecifik konsulentassistance

Løsningsspecifik konsulentassistance

IT Service Management

Vores konsulenter kan med Jira Service Management og tilhørende Atlassian produkter hjælpe jer med at implementere en fuld ITIL-certificeret løsning med integreret CMDB.

Work management

Vores konsulenter kan hjælpe jer med at ibrugtage Jira og Confluence til at understøtte effektivt samarbejde og opgavestyring indenfor de fleste ikke-IT områder, såsom HR, Økonomi, Jura, Produktion og Marketing.

DevOps / Agile software teams

Vores konsulenter kan hjælpe jer med at kombinere Atlassian produkterne, så jeres udviklings- og driftsteam får én samlet platform til samarbejde, samt understøtte jer i processen fra det første kodecommit til support af færdig software.

SAFe / Projekt og Porteføljestyring

Vores konsulenter kan ved brug af Atlassian produkter, særligt Jira og Confluence hjælpe jer med at opsætte en løsning til styring af leverancer i et SAFe set-up. Arbejder I med en hybrid modul, hvor I både har agile software teams, samt projekter drevet efter en traditionel model kan vi understøtte dette med Jira, Confluence og produktet BigPicture.

Har I behov for løsningsspecifik konsulentassistance?

Platformsspecifik konsulentassistance

Pilotprojekter

Hvis I har behov for at se og teste en Atlassian løsning først, for at kunne vurdere om det er den rette løsning for jer, kan vi starte ud med at lave et specialdesignet pilotprojekt.

Træning

Vi tilbyder Atlassian specifikke kurser i samarbejde med Teknologisk Institut. Her har I mulighed for at vælge generelle kurser og virksomhedsspecifikke kurser.

Migrering til cloud

Har I Atlassian server eller data center, men ønsker at migrere til cloud kan vi stå for jeres migreringsrejse. Vi tilbyder en indledende og gratis migreringsworkshop for at vurdere jeres modenhedsniveau.

Opsætning og installation

Vi kan hjælpe jer med installation og første opsætning, uanset om jeres foretrukne hosting er cloud eller datacenter.

Audits

Hvis I allerede benytter Atlassians produkter står vi klar som sparringspartner. Gennem vores samarbejde med offentlige og private kunder, som spænder i både størrelse og branche har vores konsulenter opbygget ekspertise, som vi med glæde vil dele med jer. Vi kan hjælpe jer ved at give jeres installation et helbredscheck på både applikations og infrastruktur-niveau.

GAP analyse

Vi har hjulpet en lang række organisationer med vurdering af deres generelle modenhed omkring samarbejde i organisationen, men også i deres specifikke brug af Atlassian platformen. Fælles er, at der altid udarbejdes en rapport med konkrete tiltag for at forbedre den nuværende situation.

Har I behov for platformspecifik konsulentassistance?

Typer af aety konsulenter

Hos aety er vores konsulenter overordnet opdelt i 3 kategorier:

Change & Transformation

Forretningskonsulenter med viden om ITIL, SAFe, Prince 2 eller anden relevant process rammeværk og relevante Atlassian-produkter. Disse konsulenter er ansvarlig for konfiguration af platformen. De har typisk administrator-kompetencer på Atlassian-produkterne og kan bistå med udformning af kravspecifikationer og/eller user stories igennem interaktive sessioner. Denne konsulentprofil vil typisk være jeres primære kontaktpunkt.

Operations

Tekniske konsulenter med dyb indsigt i platformsopsætning og integration til bl.a. AD. Kan bistå med mere tekniske og driftsmæssige udfordringer på Jira, Confluence og applikationer fra Atlassian Marketplace. Konsulenterne kan opsætte, konfigurere og automatisere serverdrift, samt konfigurere produkterne ved hjælp af scripting og anden udvikling.

Development

Konsulenter der er særdeles velbevandret i Atlassians API og app-udvikling. De hjælper vores kunder med at udvikle komplekse integrationer, vedligeholder aetys egne applikationer på Atlassian Marketplace og assisterer de to andre konsulentprofiler ved særligt komplekse opgaver.

Sådan arbejder vores konsulenter

Aety tilbyder flere forskellige modeller, når det kommer til konsulent assistance indenfor Atlassian området.

Behovsafdækning

Uanset om vi er ved at planlægge en migrering eller skal implementere Jira Service Management, så starter vi altid med at sikre at vi er 100% indforstået med de behov I ønsker understøttet.

Levering

Nu begynder selve leverancen. Leverancen sker igennem faser, hvor vores konsulenter løbende vil søge afklaring gennem rette interessenter i jeres organisation. Se her for et typisk implementeringsforløb.

Forandring

Vi hjælper jer med at kompetenceudvikle jeres ansatte, så de er klar til at ibrugtage den nye løsning. Samtidig står vi klar når løsningen er i drift til at imødekomme ændringsønsker og yde løbende support.

Hos aety kan vi tilbyde jer det format, som passer jer bedst, eksempler på engagementer kan ses nedenfor:

Fast allokering

Vi har erfaring med at have en eller flere faste konsulenter afsat hos en kunde over en periode, som hjælper med alt fra gennemførsel af projekter til daglige support – I styrer hvad tiden skal bruges på!

Projektallokering

Vi tilbyder ligeledes at have en eller flere konsulenter tilknyttet en specifik leverance, som vi i fællesskab sikrer vil komme i mål.

Support

Vi har også en support afdeling, som sidder klar til, at I kontakter dem, når I har behov for assistance.

Eksempel på et typisk Implementeringsforløb hos aety

Vi opererer som udgangspunkt med SCRUM (og dertilhørende ceremonier) som metode, der naturligvis tilpasses til den konkrete kontekst. Aety opererer ud fra et princip om transparens og velkommer at de kommende administratorer deltager ved selve implementeringen i det omfang de finder relevant.

Normalt anbefaler vi sprints af ca. 2 ugers varighed. Hvert sprint har et overordnet formål med en række konkrete sprintmål defineret. I starten af projektet oprettes en product backlog, som indeholder alle relevante opgaver, jf. kravs, eller user story dokumentationen.

Hvert sprint igangsættes med kunden, hvor vi gennemgår formålet og indholdet af sprintet. Herefter arbejder aetys konsulenthold på det fastsatte omfang, hvor én udpeget Product Owner fra kundens side kan kontaktes løbende for afklarende spørgsmål. 

Hver dag afholdes der et 10 minutters dagligt møde, hvor eventuelle forhindring og planlagte aktiviteter gennemgås. Det er valgfrit om ordregiver deltager på dette møde, men aetys anbefaling er et minimums fremmøde 2-3 gange om ugen. 

Efter endt sprint afholdes en demosession, hvor udfaldet af sprintet præsenteres til ordregiver.

Hvis nødvendigt, kan aety stille med en projektleder, der vil sikre at leverancen forløber planmæssigt.

Kontakt os i dag!

Vi tilbyder jer en oplagt mulighed for at booke en konsulent i 1 time uden beregning til en snak om jeres udfordringer.