Sorø Kommune

Casestudie

Introduktion

I denne case kan du læse om, hvordan vi har hjulpet Sorø Kommune med at implementere samarbejdsværktøjet monday.com. Kommunen havde til hensigt at bruge monday.com til tværorganisatorisk projektstyring på tværs af forskellige afdelinger.

Sorø Kommune er en kommune i Region Sjælland efter Kommunalreformen i 2007. Den omfatter tre velfærdscentre: Børn og Familier, Social og Sundhed og Arbejdsmarked og Borgerservice, samt et center for Teknik, Miljø og Drift og et samlet stabsområde.

Problem

Sorø Kommune stod overfor følgende udfordring, som de ønskede hjælp til at løse:

De havde brug for et overordnet projektstyringsværktøj, der kunne anvendes på tværs af organisationen. Det var afgørende for dem, at værktøjet var brugervenligt og kunne bruges af medarbejdere med forskellige tekniske færdigheder.

Produkt & Løsning

I første omgang blev monday.com introduceret som et pilotprojekt i Sorø Kommune. Ca. 10 medarbejdere blev involveret i projektet, hvoraf to blev registreret som superbrugere.

Medarbejderne blev trænet i at opsætte deres arbejdsprocesser og anvende platformen til projektledelse. Dette reducerede manuelle arbejdsgange og skabte et bedre overblik over processerne. Under implementeringen indså kommunen også, at platformen kunne bruges internt til at håndtere opgaver mere effektivt.

Photo by Claus Sall (www.claussall.com) 2021

Aety’s fremgangsmåde

For at støtte Sorø Kommunes tværorganisatoriske projektledelse trænede en af vores konsulenter de to superbrugere i at administrere monday.com, så de kunne træne resten af medarbejderne.

Projektet blev igangsat i foråret 2023. I de første måneder var der ugentlige møder mellem vores konsulent og kommunen. På nuværende tidspunkt (efterår 2023) bistår vores konsulent kommunen efter behov.

Da projektet har været en succes, ønsker flere administrative medarbejdere i kommunen at anvende monday.com i fremtiden.

Resultat

Efter samarbejdet med aety har Sorø Kommune opnået følgende 3 hovedresultater:

  • Medarbejderne har fået et bedre overblik over deres tværorganisatoriske projektledelse og har lært, hvordan de kan effektivisere indkøbsprocesser.

  • Data og information er blevet lettere tilgængelige.

  • Medarbejderne har fået et bedre overblik over deres egne og andres opgaver.