Understøttelse af flere teams

For at sikre optimal fleksibilitet og effektivitet i en organisation er det afgørende at have et overblik over alle aktiviteter på tværs af teams. Dette gælder både for traditionelle portfolio- og projektdrevne organisationer, men også for organisationer, der har implementeret en agil leverancemodel.

Aety er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i at levere løsninger, der kan understøtte både traditionelle PPM-setup, skalerede agile-setups og hybride portefølje løsninger. Disse løsninger kan hjælpe organisationer med at skabe et mere holistisk overblik over deres aktiviteter og projekter, uanset hvilken leverancemodel de anvender.

Vi anbefaler, at organisationer tager en strategisk tilgang til at vælge den rigtige løsning for deres behov. Det er vigtigt at forstå, hvilke mål organisationen ønsker at opnå, og hvordan den valgte løsning kan hjælpe med at opnå disse mål. Derudover er det afgørende at have en klar og effektiv kommunikationsplan på plads for at sikre, at alle relevante interessenter er opdateret på aktiviteterne og projekternes fremskridt.

Vores konsulenter er specialiserede i at hjælpe med at implementere og optimere den valgte løsning. Dette kan sikre en smidig og succesfuld transition, samt give mulighed for at få ekspertrådgivning og støtte under hele processen.

Skalerede Agile løsninger

Implementering af skalerede agile løsninger kan resultere i adskillige fordele for organisationer, såsom muligheden for at levere produkter og tjenester af højere kvalitet på kortere tid og dermed skabe en konkurrencefordel. Dette har ført til en stigning i antallet af organisationer, der implementerer agile eller skalerede agile rammeværk, herunder SAFe®. Som en konsekvens heraf er der opstået et øget behov for systemer og værktøjer, der kan understøtte kollaborativ produktudvikling og samarbejde på tværs af større agile programmer.

Implementering af skalerede agile løsninger indebærer også andre gevinster såsom bedre ressourcestyring og prioritering af projekter, hurtigere og mere effektive leverancer, bedre kvalitet og færre fejl, samt større evne til at tilpasse sig markedet og kundebehov. Disse løsninger kan hjælpe organisationer med at opnå øget samarbejde, produktivitet og kvalitet, og styrke deres konkurrenceposition.
Det er derfor vores anbefaling at organisationer overvejer at implementere de skalerede agile løsninger, der bedst passer til organisationens forretningsmæssige behov og ambitioner.

Interesseret i at vide mere?

Traditionel PPM

Traditionel PPM er en etableret metode inden for projektledelse, der stadig anvendes af mange organisationer i dag. Metoden fokuserer på at planlægge, organisere og koordinere ressourcer og aktiviteter for at nå et bestemt mål eller levere et bestemt produkt eller tjeneste. Fordelene ved traditionel PPM inkluderer en struktureret tilgang til projektledelse, klart definerede opgaver og ansvar, og en høj grad af forudsigelighed og stabilitet. Det kan være en fordel for organisationer, hvor der er behov for at opretholde kontrol over projektet og dets ressourcer, især hvis projektet kan påvirke andre dele af organisationen.

Vores konsulenthus tilbyder skræddersyede løsninger, der understøtter traditionel PPM, og som hjælper organisationer med at opnå succes i deres projekter. Via en tæt dialog og samarbejdearbejde tilpasser vi vores løsninger og værktøjer til Jeres unikke situation. Dette øger fleksibilitet og tilpasningsevne samt fører til mere effektiv projektledelse og bedre resultater.

Læs mere on traditionel PPM

Hybride løsninger

Hybride løsninger refererer til en tilgang, hvor organisationer bruger en kombination af forskellige metoder eller rammeværk for at opnå bedre resultater. En række organisationer vælger at implementere en hybrid løsningsmodel, hvor både traditionelle PPM-rammeværk og skalerede agile løsninger anvendes på tværs af organisationen. Dette kan indebære, at der i nogle afdelinger eller divisioner følges et traditionelt PPM-rammeværk, mens der i andre anvendes et agilt skaleret rammeværk, hvilket kan være en effektiv måde at imødekomme forskellige behov i organisationen.
En anden mulighed er at anvende et traditionelt PPM-rammeværk, hvor gennemførelsesfasen er implementeret ved brug af agile procesmodeller, såsom Scrum eller Kanban.
Hybridtilgangen kan være en effektiv måde at imødekomme forskellige behov i organisationen og sikre, at både traditionelle og agile metoder kan integreres og anvendes sammen.

Hos Aety designer vi løsninger der kan imødekomme behovene hos organisationer, der anvender hybride løsninger og tilpasse sig de forskellige metoder eller rammeværk, der anvendes i projektledelse. Ved at understøtte hybride modeller hjælper Aety organisationer med at optimere deres projektledelse og maksimere deres resultater.

Kontakt os her