BigPicture

BigPicture er et plugin til Jira, der giver organisationer mulighed for at planlægge, følge og optimere skalerede agile processer på både team, program and solution niveau. Funktionerne i BigPicture bygger på flere af de værktøjer, som anbefales af SAFe®.
Du får således mulighed for at planlægge og følge fremdrift på applikationens indbyggede Roadmap modul, planlægge PI backlogs, og se afhængigheder på tværs af teams fra board modulet, ROAMe risks fra et BigPictures Risk Matrix samt oprette og følge PI Objectives på både team og program niveau.

Vi kan derfor med sikkerhed sige, at BigPicture giver jer gode forudsætninger for at gennemføre organisationens PI Plannings, og efterfølgende følge fremdrift for derved at kunne fokusere, sætte ind og justere planen efter behov.

BigPictures forskellige funktionaliteter

roadmap i bigpicture

Roadmap modulet kan anvendes til at planlægge og kommunikere initiativer, leverancer og milestones på portfolio, solution og program niveau.
En organisation kan med fordel anvende dette modul til at følge fremdrift på leverancer, der leverer ind til dele af organisationens strategi og vision, samt kommunikere kortsigtede og langsigtede initiativer både internt og til stakeholders.
I BigPicture visualiseres milestones som en rombe på Roadmappet, og de synliggøres ligeledes tydeligt i infopanelet i højre side af Roadmappet, så I hurtigt kan danne et overblik over relevante milestones.

Da BigPicture er et Jira plugin, der bygger på den data som eksisterer i Jira, har teams fortsat mulighed for at arbejde med deres Jira boards i den daglige virke.
Der hvor BigPictures board modul virkelig kan bringe Jeres organisation værdi er eksempelvis til følgende events:

PI Planning: Team break-outs og Plan Reviews, hvor agile teams har mulighed for at nedbryde Features til Stories direkte fra PI backloggen, i modulets højre side, samt planlægge stories for hvert iteration.
Fra board modulet har teams ligeledes mulighed for at planlægge samt se afhængigheder på tværs af teams indenfor samme ART, og se teamets planlagte PI afhængigheder.

SOS: Fra board modulet har Scrum Masteres mulighed for at koordinere og afstemme planlægningen af kommende iterationer samt identificere og styre afhængigheder på tværs af teams.

Under PI Planning identificerer hvert team de Program Risks og hindringer, der kan have indvirkning på muligheden for at nå de planlagte Objectives.

Det er fra BigPictures Risk modul at teams kan oprette de risks, som de identificerer. Herfra er det muligt både at få et overblik over de oprettede Risks i et Risk Matrix og i listeform.
Det er ligeledes fra BigPictures Risk Matrix, vi hos Aety anbefaler, at I driver jeres ROAMing sessioner.
Her har I mulighed for at diskutere og synliggøre Program Risks, hvorefter de, en efter en, kan kategoriseres efter ROAMing teknikkens kategorier: Resolved, Owned, Accepted og Mitigated.

Objectives modulet giver, som navnet antyder, teams mulighed for at oprette PI Objectives, samt opsummere de forretningsmæssige og tekniske mål som teamet forventer at levere på indenfor det kommende PI.
PI Objectives er med til at sikre et tilpasset fokus, der matcher organisationens vision, og de kan ligeledes anvendes til at kommunikere hvilke mål, der forventes leveret i det kommende PI, til organisationens stakeholders.

BigPictures Objectives modul understøtter SAFe®’s definition af Objectives. Man har således mulighed for både at oprette committed og uncommitted solution, program og team Objectives samt angive PBV og ABV. Dertil anvender BigPicture ligeledes SAFe’s Program Predictability Measure (PPM) til at indikere procentdelen af den leverede forretningsværdi pr. PI.

Har du spørgsmål til BigPicture kan du kontakte os her: