SAFe & Projekt- og porteføljestyring

SAFe & PPM

Organisationer har brug for overblik på tværs af aktiviteter. Dette gælder både for traditionelle portfolio- og projektdrevne organisationer, men også for organisationer, der har implementeret en agil leverancemodel. Aety leverer løsninger der kan understøtte et traditionelt PPM-setup, skalerede agile-setups, men også hybride løsninger, hvor en organisation har implementeret forskellige rammeværk.

Skalerede agile frameworks, eksempelvis SAFe

En lang række organisationer har gennemført agile transformationer, hvor konkrete procesmodeller er implementeret, såsom Scrum, Kanban og eXtreme Programming. I større organisationer med flere agile teams er der ligeledes implementeret et rammeværk til at håndtere styringen på tværs af agile teams mod fastsatte initiativer. Der findes en lang række af disse frameworks, bl.a Spotify og LeSS. I Danmark er det dog særligt SAFe, som har vundet frem.

SAFe er et rammeværk, som organisationer kan anvende til at koordinere og styre initiativer på tværs af teams. Ved at anvende lean og agile metoder som SAFe kan organisationer opnå en højere strategisk ensretning, der gør det muligt at træffe de rigtige beslutninger.

Aety har en række løsninger til at understøtte din organisations transformations rejse med eksempelvis implementeringen af SAFe. Vores løsninger kan implementeres efter en række færdigudviklede skabeloner, eller tilpasses til jeres konkrete implementering af et skaleret agilt rammeværk.

Har I behov for en SAFe løsning?

Projekt- og porteføljestyring

Aetys løsninger inden for traditionel PPM indeholder nedenstående kernekoncepter, hvor vi kan implementere en løsning baseret på best practice skabeloner, eller tilpasse løsningen til jeres behov.

Time & Resource management

Understøtter tidsregistrering og ressourcestyring, så der gives et realistisk billede af, hvornår en given aktivitet kan færdiggøres, mens det tilsikres, at enkelte projektmedlemmer ikke overbelastes.

Risk management

Understøtter muligheden for at definere risiko-matricer, hvor risici kan vurderes på en række variabler.

Project portfolio/program management

Understøtter overblik over flere projekter i enten en portefølje eller et program.

Project collaboration

En effektiv samarbejdsplatform til projektdeltagerne, hvor de kan kommunikere omkring de opgaver der skal løses i et projekt, samt visualisere disse opgaver i boards og dashboards.

Reporting services

Fleksibel rapporteringsløsning, der understøtter realtidsrapportering i dynamiske dashboards, inklusiv automatisk generering af rapporter.

Skal vi hjælpe jer med Projekt- og porteføljestyring?

Hybride løsninger

En række organisationer implementerer begge løsninger på tværs af organisationen. Det kan være, at der i nogle afdelinger eller divisioner styres efter et traditionelt PPM-rammeværk og i andre et agilt skaleret rammeværk. Det kan også være at der drives et traditionel PPM-rammeværk, hvor gennemførelsesfasen er implementeret ved brug af agile procesmodeller, såsom Scrum, KanBan, eller noget tredje. Aetys løsninger kan tilpasse, så de understøtter den hybride model.

Aety & SAFe og PPM

Vores konsulenter er certificerede indenfor SAFe, Prince2 og en lang række andre skalerede agile og traditionelle rammeværk. Med denne faglige baggrund baseres vores løsninger på to primære partnerskaber – monday.com og Atlassian.

Atlassian

Som Atlassian Platinum Enterprise Solution har vi hos aety erfaring med at designe, implementere og vejlede en lang række store private og offentlige organisationer omkring løsninger til traditionel PPM, skalerede agile rammeværk og/eller hybride behov. Vi tager udgangspunkt i Jira og Confluence, som alt efter jeres behov udvides med apps fra Atlassian Marketplace.

Vi har en række partnerskaber med Atlassians markedspladsleverandører, der udvider Jiras funktionalitet med PPM og/eller skaleret agil funktionalitet. Dette inkluderer, bl.a.:

Big Picture

Understøtter både traditionel PPM, SAFe og hybride løsninger.

Advanced Roadmap

Primært til understøttelse af skalerede agile rammeværk såsom SAFe.

Structure

Understøtter både traditionel PPM, SAFe og hybride løsninger.

Jira Align

Enterprise løsning til at understøtte skalerede agile rammeværk såsom SAFe. Dette er ikke en del af Jira-applikationen, men en selvstændig løsning, som kan tilkobles en række andre datakilder, såsom azure devops, flere Jira-installationer, mm.

Easy Agile

Primært til understøttelse af skalerede agile rammeværk såsom SAFe.

Agile Hive

Primært til understøttelse af skalerede agile rammeværk såsom SAFe.

monday.com

monday.com er vores nyeste løsning. Den kan også opsættes til at understøtte traditionel PPM, SAFe og hybride løsninger.

Har du spørgsmål til SAFe eller PPM, kan I kontakte os her: